Dobre zgodbe so poslanstvo, ki ga je edino smiselno nadaljevati.

Nadaljevanje projekta SRIP Zdravje–medicina

»Podpora strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom (SRIP)« 2023–2026

Dobri rezultati v prejšnjem razpisnem obdobju so potrdili, da je potrebno nadaljevati uveljavljanje konkurenčne prednosti Slovenije na področju zdravja in medicine. Pomembno je podpirati in ustvarjati stabilne pogoje za razvoj ter spodbujati povezovanje, pri čemer je ključno pretvoriti te prednosti v konkretne zgodbe o znanstveni, raziskovalni in poslovni odličnosti.

V SIS EGIZ smo uspešno oddali prijavo na razpis »Podpora strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom (SRIP)« in nadaljujemo s koordiniranjem operacije SRIP Zdravje–medicina.

Projekt smo leta 2017 zagnali na preseku strateških partnerstev, tehnoloških inovacij in podjetništva. Rezultiral je v razvoju in realizaciji številnih verig vrednosti,  idejnih zasnovah in predstavitvah inovacij. Med drugim je predstavljal pomemben korak v zdravljenju rakavih obolenj z učinkovitimi novimi tehnologijami, omogočil je razvojni napredek na področju farmakogenomike, obvladovanja kroničnih bolezni. V času delovanja SRIP Zdravje–medicina je bilo razvito prvo inovativno zdravilo na osnovi celične terapije na svetu in je že v uporabi za slovenske bolnike, pripravlja se investicija v izgradnjo centra za zdravljenje raka z obsevanjem s protoni, ki je združila akterje s področja znanosti, izobraževanja in gospodarstva.

Vzpostavljajoča se infrastruktura je v preteklem projektnem obdobju postala pomemben  razvojni smerokaz nadaljnjega, nujnega povezovanja ključnih akterjev na področju podjetništva, inovacij in medicine tudi v aktualnem obdobju. V SRIP Zdravje–medicina želimo še naprej povezovati najrazličnejše deležnike iz peterne vijačnice v vseslovenski program, v Misijo premagajmo raka, prav tako pa deležnike na prodročju zdravega aktivnega staranja in srebrne ekonomije. Naše delovanje se bo osredotočalo na intenzivno povezovanje in prenos znanj različnih področij, klasičnih, prebojnih, inovativnih, saj le tako dosegamo odlične rezultate. Zavedanje o visoki usposobljenosti vseh ključnih akterjev nam daje še dodaten zagon.

Nadaljujemo s povezovanjem ključnih deležnikov, ki delujejo na opredeljenih fokusnih področjih in s spodbujanjem njihovega še tesnejšega sodelovanja znotraj SRIP, ki se mu pridružujejo  novi člani, kakor tudi povezovanja med SRIPi.

(1) translacijska (personalizirana) medicina,

(2) biofarmacevtika,

(3) zdravljenje raka,

(4) naravna zdravila in kozmetika,

(5) aktivno in zdravo staranje, s čimer naslavljamo preventivo, zdrav način življenja, rehabilitacijo in podaljševanje obdobja samostojnosti za starejše.

Dodatno bomo vzpodbujali tudi internacionalizacijo in povezovanje v mednarodne mreže, saj so v preteklem obdodbju člani to zaznali kot izjemno koristno. Pravkar smo postali člani nove evropske platforme za personalizirano medicino MedicNest, pod vodstvom belgijske MEDVIE.

SRIP Zdravje–medicina trenutno šteje 32 članov, ki s svojo dinamičnostjo in visokotehnološko razvitostjo ustvarjajo interdisciplinarno prednost na mednarodnih prizoriščih.

Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji tukaj https://evropskasredstva.si/evropska-kohezijska-politika/

VIZIJA

Srečna in zdrava dolgoživa družba.

VREDNOTE

Medsebojno zaupanje in spoštovanje

AKCIJSKI NAČRT

Aktualni akcijski načrti je v pripravi, na voljo bo konec septembra 2024.

Do takrat si lahko ogledate akcijske načrte preteklega obdobja:

FOKUSNA PODROČJA

SRIP Zdravje – medicina zastopa pet fokusnih področij Strategije pametne specializacije:

1. Translacijska medicina

2. Aktivno in zdravo staranje

3. Biofarmacevtika

4. Zdravljenje raka

5. Naravna zdravila in kozmetika

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.