PREDSTAVITEV

SIS EGIZ je na razpisu za izbor operacij “Podpora strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom (SRIP)” na prioritetnih področjih pametne specializacije”, objavljenim 14. 10. 2016, uspešno kandidiral in postal koordinator SRIP Zdravje – medicina. V zadnjih letih prihaja do številnih sprememb na področju medicine in zdravja. Nanotehnologije, biotehnologija, umetna inteligenca, fotonika, robotika, novi materiali, novi pristopi k zdravljenju, analiza velikih podatkov, senzorji, razvite tehnologije in nosljive naprave skoraj dnevno premikajo meje mogočega. Podjetja in raziskovalne organizacije v Evropi in ZDA so organizirane v številne močne grozde, rojevajo globalne produkte, nenehno inovirajo in si vzajemno odpirajo poti na nove trge. V Sloveniji smo danes na nekaterih ključnih področjih nedvomno visoko usposobljeni, kar potrjujejo izjemni uspehi podjetij vseh velikosti. Hkrati pa smo tudi zelo razdrobljeni, prevečkrat potencialov ne pretvorimo v rezultate, nimamo zadostne vpetosti med klasičnimi disciplinami področja in novimi ponudniki medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov ter IKT prebojniki. Če se organiziramo v učinkovite verige vrednosti in vzpostavimo prave podporne storitve za prenos znanja, zaščito intelektualne lastnine in prepoznavnost Slovenije kot močne globalne medical/healthcare blagovne znamke, lahko vzpostavimo vzpodbudno gospodarsko inovacijsko okolje za zdravje in medicino, pozitivno vplivamo na zdravje prebivalstva in aktivno staranje ter uresničimo pol milijarde evrov dodatnega izvoznega potenciala, kot so to pokazale študije ob pripravi S4 (Slovenske strategije pametne specializacije). Zato je Stičišče v okviru razpisa za izbor operacij “Podpora strateškim razvojno inovacijskim partnerstvom (SRIP) na prioriternih področjih pametne specializacije” združilo 47 ključnih akterjev na vseh prednostnih področjih uporabe S4 znotraj področja Zdravje – medicina:

(1) translacijska medicina,

(2) biofarmacevtika,

(3) zdravljenje raka,

(4) naravna zdravila in kozmetika,

(5) aktivno in zdravo staranje, s čimer naslavljamo preventivo, zdrav način življenja, rehabilitacijo in podaljševanje obdobja samostojnosti za starejše.

Povezava na spletno stran evropske kohezijske politike v Sloveniji. 

VIZIJA

Srečna in zdrava dolgoživa družba.

VREDNOTE

Medsebojno spoštovanje in sodelovanje.

AKCIJSKI NAČRT

Delovna skupina državnih sekretarjev (DSDS) je dne 7. julija 2017 potrdila akcijski načrt SRIP, razen v delih, ki se nanašajo na “Presnovni sindrom”, “Diagnosticiranje nevrotoksičnosti/nevrodegeneracije”, “Nove storitve za spodbujanje aktivnega staranja” in “Telemedicina in teleterapevtika”. Tabela prioritet Slovenske strategije pametne specializacije (S4) in pripadajočih fokusnih področij in tehnologij je dostopna tukaj. V prvi polovici leta 2018 sta bili naknadno potrjeni tudi verigi vrednosti Avtofizioterapija in Atrijska fibrilacija znotraj vertikale Aktivno in zdravo staranje.
V okviru 3. faze operacije SRIP Zdravje – medicina smo pripravili noveliran akcijski načrt. 

FOKUSNA PODROČJA

SRIP Zdravje – medicina zastopa pet fokusnih področij Strategije pametne specializacije:

1. Translacijska medicina

2. Aktivno in zdravo staranje

3. Biofarmacevtika

4. Zdravljenje raka

5. Naravna zdravila in kozmetika

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.