Kdo smo

VODSTVO in EKIPA

dr. ALENKA ROŽAJ BRVAR, MBA

direktor@sis-egiz.eu, 01 4798 008

Monika Klemenčič, administracija, projekti

monika.klemencic@sis-egiz.eu, 01 4798 008

Tanja Supančič, vodja projektov, finančno poslovanje

tanja.supancic@sis-egiz.eu, 01 4798 008

mag. Mateja Boldin Zevnik, vodja komunikacij

VODJE FOKUSNIH PODROČIJ

Translacijska medicina
prof. dr. Stanislav Gobec
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za farmacijo stanislav.gobec@ffa.uni-lj.si

Aktivno in zdravo staranje
prof. dr. Damjana Drobne
Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta damjana.drobne@bf.uni-lj.si

Ana Bešter
Lotrič Meroslovje d.o.o.
ana.bester@lotric.si

Biofarmacevtika

dr. Frenk Smrekar
direktor podjetja JAFRAL d.o.o.
frenk.smrekar@jafral.com

Manjka fokusno področje
Ana Bešter
Lotrič Meroslovje d.o.o.
ana.bester@lotric.si

Zdravljenje raka
prof. dr. Gregor Serša
Onkološki inštitut Ljubljana
gsersa@onko-i.si

mag. Janko Burgar,
Cosylab d.d.
janko.burgar@cosylab.com

Naravna zdravila in kozmetika
mag. Jana Bergant
Bonistra d.o.o.
jana@bonistra.si

KONTAKT

Contact Form Demo