7. 3. 2019: Zagotavljanje varnosti s celovitom pristopom k testiranju rešitev, od 9.00 do 12.00, GZS, Poslovna oaza

V prvi vrsti je namenjeno naročnikom, ki želijo dobiti kakovostno in varno rešitev. Namenjeno je tistim, ki želijo dobiti kar največ za svoja vložena sredstva, hkrati pa najmanjšo možno obremenitev svojih ključnih ljudi v vseh fazah izvajanja projekta.

Namenjeno je tudi izvajalcem storitev za optimalno načrtovanje aktivnosti. Testiranje skladnosti s projektnimi zahtevami je pogosto v ozadju, a je nujno za zagotavljanje kakovostnih in varnih produktov IT rešitev. Z natančno specificiranimi prevzemnimi kriteriji se prihrani ogromno časa, denarja in slabe volje ob predaji rešitve naročniku.

Zakaj se udeležiti? Razvoj in uvajanje rešitev informacijske tehnologije je vse zahtevnejše zaradi kompleksnosti rešitev številnih povezanih naprav in storitev. Kar vnaša tudi možnosti napak in ogroža kakovostno in varno delovanje. Zagotavljanje varnosti in privatnosti v razvejanih, povezanih in kompleksnih sistemih je mogoče le s sistematičnim testiranjem, ki pa je lahko časovno zahtevno. Na usposabljanju boste izvedeli, kako načrtovati in izpeljati testiranja za zagotavljanje varnosti in privatnosti vaših rešitev skozi celoten cikel razvoja, vzpostavitve in operativnega delovanja.

Kaj boste na dogodku spoznali? Na primerih boste spoznali:

 • kako uskladiti zahteve med naročniki in izvajalci za uspešen razvoj in implementacijo rešitev,
 • kako naj bodo oblikovane za učinkovito načrtovanje in organizacijo izvedbe testiranj, ki lahko potrdijo ustreznost izvedenih rešitev,
 • seznanili se boste s praktičnimi primeri načrtovanja testnih aktivnosti, specifikacij testov in izvedbe testiranj, da boste dosegali optimalne odločitve med vložki v izvedbo testiranj in tveganji, ki so jim rešitve izpostavljene.

Kotizacija in popusti

 • 208 EUR + DDV nečlan GZS, nečlan SRIP
 • 144 EUR + DDV član GZS
 • 96 EUR + DDV član SRIP

18. 4. 2019: Razvoj in inoviranje poslovnih modelov, od 9.00 do 15.00, GZS, Dvorana E

Delavnica je namenjena podjetnikom, direktorjem podjetij, direktorjem/vodjem prodaje, razvoja, trženja, kadrovskih služb in razvijalcem produktov/storitev.

Zakaj se udeležiti? Priprava učinkovitega poslovnega modela ima odločilen vpliv na uspešnost podjetja. Na delavnici boste:

 • spoznali metodo za oblikovanje poslovnih modelov kot osnovo za inoviranje, razvoj ter rast podjetja,
 • spoznali sodoben pristop pri oblikovanju novih produktov/storitev usmerjen k strankam in njihovo pripravo na trg,
 • bolje razumeli obstoječi poslovni model in spoznali kako prodajati svoje produkte/storitve različnim segmentom kupcev,
 • spoznali orodja za analizo in razumevanje poslovnih modelov in z njegovo uporabo med vsemi zaposlenimi vzpodbudili inovativno razmišljanje.

Kaj boste na dogodku spoznali? Digitalna transformacija ne pomeni le digitalizacije obstoječih poslovnih procesov in prilagoditve obstoječih poslovnih modelov, temveč tudi nastajanje popolnoma novih poslovnih modelov, podprtih z digitalnimi orodji. Pravočasno prilagajanje poslovnega modela je lahko ključno za ohranjanje konkurenčnosti poslovnega subjekta. Na delavnici boste spoznali orodja, gradnike, izzive in nasvete za testiranje ter uvedbo novih ali optimizacijo obstoječih poslovnih modelov. Spoznali boste študije primerov inovativnih digitalnih poslovnih modelov ter spoznali in tudi preizkusili orodja za inoviranje poslovnih modelov:

 • “Business model canvas”,
 • “Value proposition canvas”,
 • “Business environment map”,
 • “Persona”.

Delavnica bo usmerjena na digitalizacijo poslovnih modelov.

Kotizacija in popusti

 • 390 EUR + DDV nečlan GZS, nečlan SRIP
 • 270 EUR + DDV člani GZS
 • 180 EUR + DDV člani SRIP

5. 6. 2019: Umetna inteligenca kot bistveni premik v digitalni preobrazbi, od 13.00 do 17.00, dvorana G/medetaža

Izobraževanje je namenjeno vodjem, direktorjem, članom uprav in tistim zaposlenim, ki so odgovorni poslovni nosilci digitalne preobrazbe svoje organizacije in se zavedajo, da je uporaba umetne inteligence že danes nujna za ohranjanje konkurenčne prednosti na domačem in globalnem trgu.

Zakaj se udeležiti? Ker boste spoznali:

 • kaj je umetna inteligenca v teoriji in kaj v praksi,
 • zakaj je umetna inteligenca pomembna/nujna za vaše podjetje,
 • kako vpeljati umetno inteligenco,

kar vam bo omogočalo lažje sprejemanje odločitev pri načrtovanju uporabe novih tehnologij v podjetju.

Kaj boste na dogodku spoznali? Izobraževanje je kratek povzetek izkušnje vpeljave umetne inteligence v industriji in je pripravljeno v petih delih: (1) Uglajen uvod v AI, (2) Zakaj o tem govorimo, (3) Kako se približati AI, (4) Kako uvesti AI in (5) Primeri dobrih praks uvedbe AI.

V prvem delu je predstavljen nabor osnovnih pojmov umetne inteligence, ki omogoča jasnejše razumevanje drugega dela izobraževanja, kjer je predstavljen kratek vpogled v prednosti uvedbe umetne inteligence. Na predavanju ne bomo govorili o nevarnosti umetne inteligence – to na kratko opiše pogosto uporabljen izrek: “Ne bojim se umetne inteligence, bojim tistih, ki delajo umetno inteligenco.”

Kotizacija in popusti

 • 260 EUR nečlan GZS, nečlan SRIP
 • 180 EUR člani GZS
 • 120 EUR člani SRIP