Reflections on the Slovenian Center for Proton Therapy, which promotes the idea of setting up a research center for the exchange of ideas and planning research in the field of advanced diagnostics and cancer therapy. As part of this initiative, we want to connect various scientific disciplines and knowledge in Slovenia and in the wider region.

If you are interested in the topic and would like to learn more, sign up for a free online lecture and workshop entitled RC Advance: Challenges of the Science of Advanced Diagnostics and Therapy, organized by the Slovenian Innovation Hub, SRIP Health – Medicine.

The keynote lectures and workshop will take place on Tuesday, November 24, 2020 from 1:00 pm to 5:00 pm (CET) in English.

We are pleased to announce two distinguished guests, top experts in the field of medical physics, Prof. Dr. Rock Mackie of the University of Wisconsin, Madison USA, who will speak on Operative Oncology, and Prof. Dr. Thomas Bortfeld of Massachusetts General Hospital, Boston USA, who will lecture on Advancing cancer medicine in hospitals and research centers.

The workshop will also be attended by Slovenian experts representing the widest range of expertise related to the development of proton therapy in Slovenia.

Participation is free, only your registration is required via the online form below. You can read more about the event in the attachment in onepager. 

You will be able to watch the lectures and the workshop live via the web link HERE and on the Facebook page SIS EGIZ.

Program

1255 – 1300Login and connect

 

 

First part:  Keynote lecturers
1300 Chairman Dr. Mark Pleško, Cosylab Ljubljana, Slovenia
1310 – 1355

Prof. Dr. Thomas Bortfeld, Massachusetts General Hospital, Boston, USA

Advancing cancer medicine in hospitals and research center

1355 – 1440

Prof. Dr. Rock Mackie, University of Wisconsin, Madison, USA

Operational Oncology

 

 

Second part: Workshop
1440 Chairman Prof. Dr. Primož Strojan, Institute of Oncology Ljubljana, Slovenia
1445 – 1455

Prof. Dr. Dušan Šuput, Faculty of Medicine, University of Ljubljana

Advanced MRI techiques for tumor detection without contrast agents.

1455 – 1505

Doc. Dr. Studen Andrej, Faculty of Mathematics and Physics, University of Ljubljana

Medical physics research in the field of advanced diagnostics and therapy.

1505 – 1515

Prof. Dr. Tomaž Vrtovec, Faculty of Electrical Engineering, University of Ljubljana

Automated delineation of organs-at-risk in the head and neck region: advances of deep learning

1515 – 1525

Dr. Marko Grobelnik, Jozef Stefan Institute Ljubljana

Digital twins for mastering complex dynamics

1525 – 1535

Prof. Dr. Maja Čemažar, Institute of Oncology Ljubljana

Research at the Institute of Oncology Ljubljana: a foundation for effective treatment of cancer patients

1535 – 1545

Dr. Kristjan Anderle, Cosylab Ljubljana, RAPTOR coordinator

RAPTOR – Moving PT towards real-time

 

1550 Chairman Prof. Dr. Robert Jeraj, University of Wisconsin, USA

1550-1650

Round table

RC Advance: Challenges of the science of advanced diagnostics and therapy

Dr. Kristjan Anderle

Prof. Dr. Thomas Bortfeld

Prof. Dr. Maja Čemažar

Dr. Marko Grobelnik

Prof. Dr. Rock Mackie

Dr. Mark Pleško

Prof. Dr. Primož Stojan

Doc. Dr. Andrej Studen

Prof. Dr. Dušan Šuput

Prof. Dr. Tomaž Vrtovec

1650-1700

Prof. Dr. Robert Jeraj

Conclusions


RC.advanced.onepager – English

Scientific Committee:
Prof. Dr. Robert Jeraj, University of Wisconsin, USA
Prof. Dr. Primož Strojan, Institute of Oncology Ljubljana, Slovenia
Dr. Mark Pleško, Cosylab Ljubljana, Slovenia

 

 

 

Razmišljanja o Slovenskem centru za protonsko terapijo so spodbudila idejo o postavitvi raziskovalnega centra za izmenjavo idej ter načrtovanje raziskav na področju napredne diagnostike in terapije raka.  V okviru te pobude želimo povezati različne znanstvene discipline in znanja v Sloveniji in širše.

Če vas tematika zanima in bi želeli izvedeti več, se prijavite na brezplačni spletni predavanji in delavnico z naslovom RC Advance: Izzivi znanosti napredne diagnostike in terapije, ki jo organizirajo Slovensko inovacijsko stičišče, SRIP Zdravje – medicina.

Predavanja in delavnica bodo  potekali v torek, 24. novembra 2020, od 13.00 do 17.00 ure, v angleškem jeziku.

Med predavatelj z veseljem najavljamo dva pomembna gosta, vrhunska strokovnjaka s področja medicinske fizike prof. dr. Rocka Mackiea iz University of Wisconsin, Madison ZDA, ki bo spregovoril o Operativni onkologiji in prof. dr. Thomasa Bortfelda iz Massachusetts General Hospital, Boston ZDA, ki bo predaval o Napredku medicine pri zdravljenju raka v bolnišnicah in raziskovalnih centrih.

Na delavnici bodo sodelovali tudi slovenski strokovnjaki, ki predstavljajo najširšo paleto strokovnih znanj, povezanih z razvojem protonske terapije v Sloveniji.

Udeležba je brezplačna, potrebna je le vaša registracija preko spletnega obrazca spodaj. Dodatne informacije o dogodku si lahko preberete v priponki v onepager

Predavanji in delavnico boste lahko v živo spremljali preko spletne povezave TUKAJ in na Facebook strani SIS EGIZ

Program

1255 – 1300Prijava in vzpostavljanje povezave

 

 

Prvi del:  Glavni predavanji
1300 Chairman dr. Mark Pleško, Cosylab Ljubljana, Slovenija
1310 – 1355

prof. dr. Thomas Bortfeld, Massachusetts General Hospital, Boston, ZDA

Napredek medicine pri zdravljenju raka v bolnišnicah in raziskovalnih centrih

1355 – 1440

prof. dr. Rock Mackie, University of Wisconsin, Madison, ZDA

Operativna onkologija

 

 

Drugi del: Delavnica
1440 Chairman prof. dr. Primož Strojan, Onkološki inštitut Ljubljana, Slovenija
1445 – 1455

prof. dr. Dušan Šuput, Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani

Napredne MR tehnike za odkrivanje tumorjev brez uporabe kontrastnih sredstev

1455 – 1505

doc. dr. Studen Andrej, Fakulteta za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani

Medicinsko fizikalne raziskave na področju napredne diagnostike in terapije.

1505 – 1515

prof. dr. Tomaž Vrtovec, Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani

Samodejno orisovanje kritičnih organov v področju glave in vratu: napredek z uporabo globokega učenja;

1515 – 1525

dr. Marko Grobelnik, Institut “Jozef Stefan” Ljubljana

Digitalni dvojčki za obvladovanje kompleksne dinamike

1525 – 1535

prof. dr. Maja Čemažar, Onkološki inštitut Ljubljana

Raziskovanje na Onkološkem inštitutu Ljubljana: osnova za učinkovito zdravljenje rakavih bolnikov

1535 – 1545

dr. Kristjan Anderle, Cosylab Ljubljana, RAPTOR koordinator

RAPTOR – Približevanje PT realnemu času

 

1550 Chairman prof. dr. Robert Jeraj, University of Wisconsin, ZDA

1550-1650

Okrogla miza:

RC Advance: Izzivi znanosti napredne diagnostike in terapije

dr. Kristjan Anderle

prof. dr. Thomas Bortfeld

prof. dr. Maja Čemažar

dr. Marko Grobelnik

prof. dr. Rock Mackie

dr. Mark Pleško

prof. dr. Primož Stojan

doc. dr. Andrej Studen

prof. dr. Dušan Šuput

prof. dr. Tomaž Vrtovec

1650-1700

prof. dr. Robert Jeraj

Sklepi in zaključek

RC.advanced.onepager- slovenski

Znanstveni odbor:
Prof. dr. Robert Jeraj, University of Wisconsin, ZDA
Prof. dr. Primož Strojan, Onkološki inštitut Ljubljana, Slovenija
Dr. Mark Pleško, Cosylab Ljubljana, Slovenija

Prijava na dogodek

Error: Contact form not found.