Člani

SEZNAM ČLANOV

A1 Slovenija, d.d.
Abies Labs d.o.o.
Acies Bio d.o.o.
Ascalab d.o.o.
Alma Mater Europaea
Ars Pharmae d.o.o.
Bia d.o.o.
Biosistematika d.o.o.
BiSafe d.o.o.
BLCKB d.o.o.

Bonistra d.o.o.

Brinox d.o.o.
Celica d.o.o.
CIPKeBIP d.o.o.
CO BIK
CO NAMASTE
CO Nanocenter
Cosylab d.d.
Educell d.o.o.
EMRI d.o.o.
EN-FIST center odličnosti
Freyherr d.o.o.
Gospodar zdravja d.o.o.

GZS, Zbornica ponudnikov medicinske tehnologije in storitev MedTech Slovenija 

Helios TBLUS d.o.o.
IEDC – Poslovna šola Bled, Fakulteta za podiplomski študij managementa
HIETO
Institut “Jožef Stefan”
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo Slovenije
IOS d.o.o.
Jafral d.o.o.
Kemijski Inštitut
Kmetijski inštitut Slovenije
Labena d.o.o.
Lek d.d.
Lek Veterina d.o.o.
Lotrič Meroslovje d.o.o.
Microbium d.o.o.
Nacionalni inštitut za biologijo
Onkološki inštitut Ljubljana
Riko d.o.o.
Ripitz Inovacije d.o.o.

Roche farmacevtska družba d.o.o.

RRA LUR
Saving d.o.o.
SID banka, d.d., Ljubljana
SIMPS’S d.o.o.
Slovensko gospodarsko in raziskovalno združenje
Splošna bolnišnica Celje
SPOVANO d.o.o.
Špica International Ljubljana d.o.o.
TECOS
Tehnološki park Ljubljana d.o.o.
UKC LJubljana
Univerza v Ljubljani
Univerza v Mariboru
Univerza v Novi Gorici
Zavod RS za transfuzijsko medicino
Združenje Spominčica

PRODUKTI IN STORITVE NAŠIH ČLANOV

PREDNOSTI ČLANSTVA

 • SRIP Zdravje – medicina svojim članom nudi podporno okolje, ki bistveno prispeva k njihovi prepoznavnosti in s tem doseganju višje dodane vrednosti,
 • omogočamo mreženje med člani,
 • spodbujamo skupen razvoj in krepimo sodelovanje v EU iniciativah in programih,
 • aktivno smo vključeni v mednarodne grozde, nudimo podporo pri internanacionalizaciji,
 • smo partnerstvo organizacij, ki skupaj oblikuje uspešne zgodbe na področju akademske, raziskovalne in gospodarske sfere,
 • sodelujemo z državnimi organi in zastopamo vaše interese, z namenom priprave skupnih izhodišč za oblikovanje strateško-razvojnih nacionalnih dokumentov, zakonodaje in politik,
 • združujemo in povezujemo pomembne deležnike z našimi člani v domačem in mednarodnem okolju,
 • pomagamo pri iskanju in vzpostavitvi povezav z novimi poslovnimi partnerji doma in globalno,
 • pomagamo pri promociji vaših produktov/storitev tako doma kot v tujini,
 • za naše člane organiziramo delavnice in izobraževanja na področju Zdravje – medicina,
 • pomagamo pri iskanju virov financiranja (razpisi),
 • omogočamo vam sodelovanje pri razvoju kadrov,
 • redno vas obveščamo o aktualnih dogodkih in razpisih,

POSTANITE ČLAN

Kako postanete član SRIP Zdravje – medicina ?

Če se želite vključiti v članstvo SRIP Zdravje – medicina, izpolnite Pristopno izjavo v SRIP Zdravje – medicina ter jo s podpisom in žigom vaše organizacije pošljite na naslov:

SRIP Zdravje – medicina
Slovensko inovacijsko stičišče, evropsko gospodarsko interesno združenje
Večna pot 113
1000 Ljubljana

Člani SIS EGIZ, ki se odločijo za partnerstvo v SRIP-u Zdravje – medicina, ne plačujejo dodatne članarine.

Kje dobim informacije o delovanju in organiziranosti SRIP Zdravje – medicina?

Vse informacije glede delovanja in organiziranosti SRIP Zdravje – medicina so zbrane v Temeljnem aktu Strateškega razvojno inovacijskega partnerstva (SRIP) Zdravje – medicina. Temeljni akt ureja delovanje organov SRIP-a, upravljanje in postopke izvajanja aktivnosti SRIP-a, določa medsebojne pravice in obveznosti partnerjev pri ustanovitvi SRIP Zdravje – medicina na prednostnem področju uporabe Strategije pametne specializacije S4 »Zdravje – medicina«.

Večna pot 113
1000 Ljubljana

01 4798 008

info@sis-egiz.eu