<< Nazaj na iskalnik opreme

Sondažna postaja z možnostjo meritev v viskem megnetnem polju in pri nizki temperaturi

Leto nabave: 2010
Lokacija: Center odličnosti nanoznanosti in nanotehnologije (CO NIN)
Spletna stran: https://www.nanocenter.si/index.php?page=alias
Skrbnik: Jure Strle

Dostop:

prvi dostop glede na dogovor s skrbnikom, izučeni operaterji dostopajo prek rezervacijskega sistema

Namembnost:

4-sondna merilna postaja za meritve električnih lastnosti v temperaturnem razponu 4K – 400K in ob prisotnosti vertikalnega magnetnega polja velikosti 0T – 2,6T. Vsako izmed štirih sond premikamo v treh prostostnih stopnjah z mikrometrskimi vijaki. Kot sonde uporabljamo tanke igle, ki so zaključene s krivinskimi radiji 3um – 25um, in so povezane na triaksialni izhod, na katerega lahko priključimo merilne instrumente. Za hlajenje se uporablja kriogen, s tekočim dušikom lahko delamo do 70K, s tekočim helijem, ki si ga je potrebno predhodno zagotoviti, pa sežemo do 4K.

Supervodni magnet z optičnim kriostatom

Leto nabave: 2012
Lokacija: Center odličnosti nanoznanosti in nanotehnologije (CO NIN)
Spletna stran: https://www.nanocenter.si/index.php?page=alias
Skrbnik: Tomaž Mertelj

Dostop:

prvi dostop glede na dogovor s skrbnikom, izučeni operaterji dostopajo prek rezervacijskega sistema

Namembnost:

Superprevodni magnet omogoča optične meritve v prečnem in vzdolžnem magnetnem polju v magnetnem polju do 7 T v območju temperature 1.5-300K.

Naprava za merjenje oprijemljivosti prevlek

Leto nabave: 2011
Lokacija: Center odličnosti nanoznanosti in nanotehnologije (CO NIN)
Spletna stran: https://www.nanocenter.si/index.php?page=alias
Skrbnik: Peter Panjan

Dostop:

prvi dostop glede na dogovor s skrbnikom, izučeni operaterji dostopajo prek rezervacijskega sistema

Namembnost:

Merilnik razenja se uporablja za ovrednotenje adhezije (oprijemljivosti) tankih plasti. Z diamantno konico razimo po površini vzorca z vnaprej določeno obremenitvijo (ali naraščajočo obrementivijo). Med meritvijo se beležijo naslednji parametri: sila razenja, koeficient razenja, trenutna globina razenja in akustična emisija. Po končanem postopku razenja izvedemo še naknadno analizo, ki vključuje: trajna globina raze, zajem optične slike celotne raze in vizualna določitev kritičnih obremenitev. Konfiguracija opreme je še posebej primerna za analizo nanoplastnih in nanokompozitnih trdih prevlek.

Naprava za merjenje triboloških lastnosti prevlek

Leto nabave: 2011
Lokacija: Center odličnosti nanoznanosti in nanotehnologije (CO NIN)
Spletna stran: https://www.nanocenter.si/index.php?page=alias
Skrbnik: Peter Panjan

Dostop:

prvi dostop glede na dogovor s skrbnikom, izučeni operaterji dostopajo prek rezervacijskega sistema

Namembnost:

Tribometer se uporablja za ovrednotenje trenja in obrabe. V osnovni konfiguraciji gre za standardni sistem »pin-on-disk« (konica na disku), kjer je disk vzorec, konica pa standardna kroglica. Med meritvijo se beleži koeficient trenja kot funkcija časa. Po končani meritvi izmerimo presek preko nastale raze s profilometrom (ni del te opreme). Z uporabo teh podatkov izračunamo stopnjo obrabe. Izvajamo lahko tudi zahtevnejše analize obrabe z ostalimi tehnikami (optična mikroskopija, SEM, EDS itd.). Konfiguracija tribometra je bistvena za karakterizacijo triboloških lastnosti trdih prevlek, s posebnim poudarkom na tistih z nizko obrabo, kot so nanostrutkurne trde prevleke.

Rheometer

Leto nabave: 2011
Lokacija: Center odličnosti nanoznanosti in nanotehnologije (CO NIN)
Spletna stran: https://www.nanocenter.si/index.php?page=alias
Skrbnik: Peter Venturini

Dostop:

prvi dostop glede na dogovor s skrbnikom, izučeni operaterji dostopajo prek rezervacijskega sistema

Namembnost:

Reometer Physica 301 MCR, ki ima vse glavne komponent modernega reometra: reometrijski sistem z zračnimi ležaji in visoko zmogljivim sinhronskim EC motorjem z direktno kontrolo gibanja rotorja in 100 % kontrolo rotorskega polja, s stalno razpoložljivim navorom, brez toplotnega segrevanja, ki omogoča reološka merjenja na visoko kakovostnih nivojih, Inštrument ima kompaktno ogrodje doprinese k večji učinkovitosti in kvaliteti namenskih lastnosti produktov ter nam omogoča celoviti pristop k optimizaciji procesov in dodani vrednosti končnih izdelkov.

1 2 3 130