Evropska komisija je potrdila novi program Evropskega socialnega sklada plus po letu 2020, ki bolje kot doslej vključuje zdravje v cilje
socialne Evrope. 413 milijonov EUR bo v okviru enovitega ESF+ programa investiranih na področju zdravstva in medicine. Program bo naslavljal neenakosti in tako zdravstveno politiko bolj kot doslej približal evropski socialni politiki. Zdravstveni delež v ESF+ bo še naprej
koordiniral generalni direktorat za Zdravje in zdravo prehrano. Sodelovanje z drugimi generalnimi direktorati pa bo okrepljeno. Gre za
nov premik v smeri horizontalnih politik “zdravje v vse politike”. Podobno kot nova paradigma celovitega pristopa v medicini in zdravju
pomeni, da se pri pacientu pogledajo vsi vplivi na zdravje, ne le posamezni simptomi zdravje v vse politike pomeni, da se bo spremljalo
tudi druge dejavnike, ki vplivajo na zdravje ne le doslej očitne, ampak tudi izobraževanje, kmetijstvo, investicije, enake možnosti, okolje idr. Konzultacije z državami članicami glede prioritet pri porabi sredstev namenjenih zdravstvu so se že začele.

Vir informacije (link)