Vavčer za prototipiranje

Vavčer za prototipiranje

Namen, cilj in predmet javnega poziva je zagotoviti možnost izdelave prototipa (v fizični ali digitalni obliki) novega izdelka ali storitve z namenom validacije. Predmet poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov povezanih z izdelavo fizičnega ali digitalnega...
1 2