DRŽAVNI PROGRAM OBVLADOVANJA RAKA 2022 – 2026

DRŽAVNI PROGRAM OBVLADOVANJA RAKA 2022 – 2026

Vlada je konec decembra sprejela Državni program obvladovanja raka 2022 – 2026.  S 1. januarjem 2022 je upravljanje programa od Ministrstva za zdravje prevzel Onkološki inštitut Ljubljana. V novem strateškem dokumentu za celostno obvladovanje raka so enako kot...
1 2