NAJAVA: GATEKEEPER Second Open Call

NAJAVA: GATEKEEPER Second Open Call

Projekt GATEKEEPER je pobuda, ki jo financira EU v okviru programa Obzorje 2020. Cilj projekta GATEKEEPER je omogočiti oblikovanje platforme, ki bo povezovala ponudnike zdravstvenih storitev, podjetja, podjetnike in starejše osebe ter skupnosti, v katerih živijo, z...
1 2