Nov dogodek v okviru projekta “Govoriš kohezijsko?”, ki bo v četrtek, 17. januarja, med 10. in 12. uro v City hotelu Ljubljana, bo posvečen priložnostim, ki jih kohezijska politika ponuja raziskovalcem in raziskovalnim inštitucijam. Osredotočili se bodo na aktualne in napovedane razpise, zato bo srečanje odlična priložnost za vse, ki bi želeli izvedeti več o vsebini razpisov in se povezati s sorodnimi organizacijami, s katerimi bi lahko oblikovali projektna partnerstva.

Razpisi, ki jih bodo podrobneje analizirali, so:

  • Vzpostavitev tehnoloških platform s področja interneta stvari (pilotni projekt) – 10.000.000,00 EUR
  • Aplikativne raziskave (pilot) – 2.000.000,00 EUR
  • Mreža centrov raziskovalnih umetnosti in kulture – 7.200.000,00 EUR
  • Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu 3.0 (2019 – 2020) – 5.140.000,00 EUR

Za ukrepe za izboljšanje raziskovalne infrastrukture ter spodbujanje naložb podjetij v raziskave in inovacije bo v obdobju 2014 – 2020 namenjenih več kot 475 milijonov evrov EU sredstev.

“Mednarodna konkurenčnost raziskav, inovacij in tehnološkega razvoja v skladu s pametno specializacijo za večjo konkurenčnost in ozelenitev gospodarstva” je tako prednostna os, ki ji je v Operativnem programu za izvajanje kohezijske politike namenjenih največ sredstev.

Kako uspešni smo pri črpanju kohezijskih sredstev in kaj si od njih lahko obetajo raziskovalci in gospodarstvo, bodo spregovorili z vabljenimi predstavniki:

  • Sektorja za koordinacijo pametne specializacije za SVRK,
  • Direktorata za znanost na MIZŠ,
  • Direktorata za internacionalizacijo, podjetništvo in tehnologijo na MGRT ter
  • inštitucij in podjetij, ki izvajajo raziskovalno – razvojne projekte, podprte s kohezijskimi sredstvi.

Na dogodek, ki se bo zaključil z neformalnim mreženjem, vabijo predvsem raziskovalne inštitucije in podjetja, ki že izvajajo projekte, podprte s kohezijskimi sredstvi, ter vse, ki jih zanimajo priložnosti za financiranje razvojnih aktivnosti, ki so napovedane za leto 2019, kot so spodbude za raziskovalno – razvojne projekte ter razpis za aplikativne raziskave, ki bo predvidoma objavljen marca.

Prijava

Vir informacije