Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis P7 – Mikrokrediti 2019. Namen produkta je neposredno zagotavljanje ugodnih virov financiranja mikro, malim ter start-up podjetjem. Podjetja lahko preko SPS-a na hiter in enostaven način dostopajo do mikrokreditov, brez stroškov odobritve.

Mikrokredit v višini od 5.000 EUR do 25.000 EUR mikro in malim podjetjem omogoča poleg enostavnejših in hitrejših postopkov pridobitve kredita, tudi dostop pod zelo ugodnimi pogoji. Skupno razpisanih 12 mio EUR mikrokreditov zadostuje za podporo okoli 480 projektov. SPS želi podjetjem neposredno zagotoviti ugodne vire financiranja za tekoče poslovanje in investicijska vlaganja, kar bo omogočilo hitrejši razvoj in nadaljnjo rast mikro, malih in start up podjetij.

Na razpis se lahko prijavijo:

  • mikro in mala podjetja organizirana kot samostojni podjetnik ali gospodarska družba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo in ima vsaj enega zaposlenega za polni delovni čas,
  • zagonsko podjetje oz. start up, ki je pravna oseba, ima v celoti razvit produkt ali storitev za začetek serijske proizvodnje, posluje najmanj 6 mesecev in največ 5 let, ima najmanj enega zaposlenega ter ima potencial rasti.

Vloge lahko podjetja oddajo na SPS. Prvi prijavni rok je 17. 1. 2019, nato vsak četrtek v mesecu januarju, februarju, marcu, aprilu, maju, juniju ter 4. 7. 2019, 11. 7. 2019, 22. 8. 2019, 29. 8. 2019 in nato vsak četrtek v mesecu septembru, oktobru, novembru in decembru z zadnjim rokom 19. 12. 2019.

Vir informacije