Objavljen je Ciljni razpis št. 7/2019 za standard projekte v sklopu Programa sodelovanja Interreg V A Italija-Slovenija 2014-2020. Za zadnje standard projekte je na voljo 11 milijonov evrov iz sklada ESRR.

Objavljeni razpis predstavlja zadnji javni razpis Interreg V-A ITALIA-SLOVENIJA, namenjen standard projektom. Odprt bo 60 dni. Omenjeni razpis razpolaga z 11 milijoni evrov sredstev iz sklada ESRR, s katerimi bodo financirani projekti, vezani na 1b, 6d, 6f in 11 ETS prednostne naložbe programa. Ciljni razpis naslavlja le določene specifične cilje Programa in želi prispevati samo k nekaterim kazalnikom neposrednih učinkov Programa.

Ciljni razpis bo odprt od 14. 1. 2019 – 12:00:00 (CET) do 15. 3. 2019 -12:00:59 (CET). Vloga mora biti oddana prek spletne aplikacije najkasneje do 15. 3. 2019 do 12:00:59 (CET) izključno v elektronski obliki in sicer prek informacijske rešitve Front End Generalizzato 2 – FEG2. Potrebna bo predhodna registracija v sistem Login FVG za pridobitev uporabniškega imena (login) in gesla (password). Projektni predlog bo lahko vnesel izključno vodilni partner (VP). Navodila za pridobitev uporabniškega imena in gesla so objavljene tukaj.

Ciljni razpis št. 7/2019 za standard projekte