Podjetjem bodo na voljo vavčerji s področij zaščite intelektualne lastnine, certifikati kakovosti in poslovne odličnosti, internacionalizacija, prenos lastništva in statusno preoblikovanje podjetij, digitalizacija in omogočitvene tehnologije, krožno/zeleno gospodarstvo, prototipiranje.

Za vsako skupino vavčerjev bo SPS objavil javni poziv, na osnovi katerega bo podjetje oddalo vlogo. SPS bo nato preveril, ali MSP izpolnjuje pogoje javnega poziva, in na podlagi preveritve podjetjem sporočilo odločitev o odobritvi ali zavrnitvi vloge. Podjetja bodo lahko na podlagi dokazil o plačanih upravičenih stroških iz posameznega odobrenega vavčerja pridobila sofinanciranje v višini 60 %. Najvišja vrednost, ki jo lahko pridobijo za posamezni vavčer, bo manjša od 10.000 EUR. Skupna višina vavčerjev, ki jih MSP lahko koristi, znaša največ 30.000 EUR na leto.

Kaj so t. i. vavčerji?

Vavčerski sistem je nov program spodbud malih vrednosti za mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge. Sistem bo MSP-jem omogočil bistveno poenostavljen dostop do sofinanciranja posameznih storitev, s pomočjo katerih bodo krepila svojo konkurenčnost in kompetence. Podjetja bodo lahko hitro in na enostaven način prejela vavčerje za različne vsebine, dodatna prednost za podjetja pa je, da ni rokov za oddajo vloge, vavčerji bodo na voljo skozi vse leto in po oddaji vloge bo sledila hitra obravnava.

Prva dva vavčerja sta že objavljena, ostali pa se bodo objavljali postopoma v prihodnjih mesecih.

1. Vavčer za certificiranje kakovosti

Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi mikro, mala in srednje velika podjetja k pridobitvi in vzdrževanju certifikatov za sisteme vodenja in proizvodov, s čemer se bo povečala njihova konkurenčnost, možnost širitve na tuje trge, dvig kakovosti poslovanja oz. izdelkov in storitev in dodana vrednost oz. prihodki od prodaje.

Z uvedbo standardov podjetje jasno sporoča svojim kupcem in dobaviteljem, da spoštuje mednarodno priznane norme na področju kakovosti izdelkov/storitev, materialov, zdravja in varovanja okolja, gospodarjenja z vsemi vrstami virov itd. MSP bodo lahko pridobila sofinanciranje upravičenih stroškov akreditacijskega organa za pridobitev in vzdrževanja certifikata. Sredstva bodo pod pogoji, objavljenimi v pozivu, na voljo tudi za sofinanciranje zunanjih strokovnjakov, ki bodo podjetju pomagali pri pripravi za pridobitev certifikata.

2. Vavčer za zaščito intelektualne lastnine

Namen in cilj javnega poziva je spodbuditi mikro, mala in srednje velika podjetja k zaščiti svoje intelektualne lastnine, s čimer se bo prispevalo k njihovi rasti in ugledu in s tem h krepitvi konkurenčnosti oz. njihovega tržnega položaja.

Dobro upravljanje intelektualne lastnine povečuje tudi prepoznavnost in ugled podjetij ter jim zagotavlja prednosti pred konkurenti. Vavčerji bodo na voljo za sofinanciranje postopkov pridobitve patentov, zaščite blagovnih znamk, modelov in drugih oblik intelektualne lastnine. MSP bodo lahko pridobila sredstva za sofinanciranje storitev zunanjih strokovnjakov in postopkov, povezanih z zaščito vse intelektualne lastnine.

Pomoč pri pripravi vloge

Na voljo vam je tudi brezplačna pomoč pri pripravi vloge na Slovenskih poslovnih točkah (SPOT) Svetovanje, ki so na voljo v vseh statističnih regijah. Če imate vprašanja glede vavčerjev, pa jih lahko naslovite na elektronski naslov vavcer@podjetniskisklad.si.

Vir informacije