Ministrstvo za zdravje vabi k posredovanju pripomb in predlogov na Nacionalno strategijo “eno zdravje” za obvladovanje odpornosti mikrobov (2019 – 2024), katere predlog je objavilo 21. januarja 2019 na svojih spletnih straneh.

SRIP Zdravje – medicina je k posredovanju pripomb in predlogov pristopil proaktivno in prosi svoje člane (predvsem tiste aktivne na vertikali Odporne bakterije), da posredujejo svoje komentarje. Zaželjeno je, da le te posredujete v taki obliki, kot je zaprosilo ministrstvo in sicer, da v samem besedilu strategije dodate novo besedilo ali pripombo, hkrati pa natančno označite katero besedilo se spreminja. Obvezna je obrazložitev predloga ali pripombe, prvotnega besedila pa ne brišite.

Svoje predloge posredujte na bojana.omersel-weeks@sis-egiz.eu do petka, 16. 2. 2019, do 8. ure zjutraj.