Združenje evropskih inovacijskih tehnologij EIT Zdravje razpisuje nagrado Innostars za inovacije na poročju zdravja in sicer za pospešitev transferja inovacij na trge in verifikacijo potreb po proizvodu/storitvi na trgu ter s tem za povečanje možnosti, da se pridobijo sredstva za investiranje privatnega kapitala.

Udeleženci v programu dobijo mentorstvo, usoosabljanje in intervjuje za validacijo s potencialnimi kupci, investitorji in partnerji.

Najboljših 15 inovacij dobi nagrado 20.000 EUR v t.i. “pametnem denarju” za potne stroške, individualno mentorstvo in usposabljanje.

Podrobnejše informacije