Direktorat za zdravje in zdravo prehrano pri Evropski komisiji je objavil prezentacijo o priložnostih koriščenja evropskih strukturnih sredstev na področju zdravja in medicine.

34 % sredstev evropskih strukturnih skladov je dodeljenih projektom na področju aktivnega staranja in promociji zdravja, 23 % raziskavam in razvoju, 23 % reformam v zdravstvu, 12 % dostopnosti zdravstva, 3 % e-zdravju in 4 % zdravstvenim delavcem.

Za novo finančno perspektivo EU v obdobju 2021-2027 so za področje zdravja predlagana sredstva za povečanje dostopnosti in učinkovitosti zdravstvenih sistemov, za zmanjševanje neenakosti pri dostopanju do zdravstvenih storitev, sredstva za investicije v napredno infrastrukturo, inovativne tehnologije, nove dostavne sisteme in v ljudi, ter sredstva za promocijo zdravja in preventive, nenazadnje pa tudi za odmik iz bolnišnične oskrbe v oskrbo doma in v skupnostih.

Vir informacije