V začetku tega tedna je potekal dvodnevni posvet ekonomskih svetovalcev Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije. Prvi dan, 4. 3. 2019, je njihovo srečanje potekalo na gradu Jable v Loki pri Mengšu.

Po nagovoru državnega sekretarja mag. Dobrana Božiča, predstavitvah neposrednih naložb (Banka Slovenije) in predstavitve vloge in aktivnosti MGRT in SPIRIT v internacionalizaciji slovenskega gospodarstva, je bil dobršen časovni blok namenjem predstavitvi Strategije pametne specializacije in SRIP-ov. Dr. Peter Wostner, SVRK, je na začetku predstavil filozofijo Strategije pametne specializacije, nakara so sledile predstavitve posameznih SRIP-ov, kjer smo posamezni SRIP-i predstavili ključne vsebine svojega delovanja in povezanost v mednarodnem okolju.

Veseli smo bili velikega zanimanja, ki so ga naši gospodarski atašeji izrazili še v naknadnih razgovorih po končanih predstavitvah. Za SRIP Zdravje – medicina se je še posebej zanimala pooblaščena ministrica v Franciji, Jana Bajec – Povše, ki nam je že tudi v preteklosti posredovala nekatere zanimive pobude. Zanimanje so izrazili še atašeji, ki pokrivajo Južni Kavkaz, Brazilijo, ZDA, Hrvaško in Egipt.