Ministrstvo za zdravje vabi k posredovanju predlogov dopolnitev v okviru javne razprave Akcijskega načrta na področju drog za obdobje 2019-2020. SRIP Zdravje – medicina zato svoje člane naproša, da svoje dopolnitve posredujejo do ponedeljka, 25. 3. 2019, do 9.30 na e-mail katja.potocnik@sis-egiz.eu, nakar bodo vse dopolnitve v združeni obliki posredovane naprej na ministrstvu.

Prosimo, da svoje pripombe in predloge podate na naslednji način:

  • v samem besedilu akcijskega načrta se doda novo besedilo ali pripomba, poleg tega se natančno označi, katero besedilo se spreminja,
  • obvezna je obrazložitev predloga ali pripombe,
  • prvotnega besedila se ne briše.

Skrajni rok za oddajo predlogov sprememb in dopolnitev na ministrstvo je sicer močno do 28. 3. 2019.