Ministrstvo za zdravje vabi k posredovanju predlogov dopolnitev v okviru javne razprave Akcijskega načrta na področju drog za obdobje 2019-2020. SRIP Zdravje – medicina zato svoje člane naproša, da svoje dopolnitve posredujejo do ponedeljka, 25. 3. 2019, do 9.30 na e-mail katja.potocnik@sis-egiz.eu, nakar bodo vse dopolnitve v združeni obliki posredovane naprej na ministrstvu.

Prosimo, da svoje pripombe in predloge podate na naslednji način:

  • v samem besedilu akcijskega načrta se doda novo besedilo ali pripomba, poleg tega se natančno označi, katero besedilo se spreminja,
  • obvezna je obrazložitev predloga ali pripombe,
  • prvotnega besedila se ne briše.

Skrajni rok za oddajo predlogov sprememb in dopolnitev na ministrstvo je sicer močno do 28. 3. 2019.

Večna pot 113
1000 Ljubljana

01 4798 008

info@sis-egiz.eu