Delovna skupina Evropske agencije za medicino (EMA) in 14 nacionalnih medicinskih agencij EU (HMA) so pripravili poročilo o potrebnosti povezovanja velikih baz podatkov z medicino. Cilj poročila je bil identificirati releventne vire podatkov, formate, prihodnje izzive ter področja uporabnosti in aplikacije v medicini in zdravju.

Podatki o populacijah v resničnem svetu omogočajo boljšo oceno varnosti in učinkovitosti kliničnih praks, izboljšujejo vpogled v psihološke in patopsihološke procese na ravni organov, celic in nanostruktur in znižujejo stroške razvoja novih zdravil. Izboljšave pri genskem sekvenciranju in genskih terapijah omogočajo inovativne oblike personalizirane medicine. Obstaja še vrsta drugih razlogov za pospešitev in okrepitev povezovanja podatkov z raziskavami v medicini in aplikacijami v zdravstvenih sistemih.

Vir informacije