Odbor ministrov Sveta Evrope je 28. marca sprejel smernice za varstvo osebnih podatkov, povezanih z zdravjem. V smernicah poziva države članice, naj v zakonodaji in praksi zagotovijo, da se bo uporaba in obdelava občutljivih osebnih podatkov o zdravju posameznikov izvajala v skladu s pravico do zasebnosti in varstva podatkov. Smernice so dostopne na spletni strani Sveta Evrope.