Strokovna skupina za ocenjevanje uspešnosti zdravstvenih sistemov (HSPA) je 11. aprila 2019 objavila poročilo z naslovom “Tools and methodologies to assess the efficiency of health care services in Europe: an overview of current approaches and opportunities for improvement”. Gre za četrto poročilo o učinkovitosti uspešnosti zdravstvenih sistemov v Evropi in vsebuje pregled trenutnih pristopov in priložnosti za izboljšave. Dostopno je na tej povezavi.