Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje in hrano (Chafea) je v okviru tretjega programa za ukrepe Unije na področju zdravja (2014-2020) objavila dva javna razpisa za sofinanciranje projektov za leto 2019:

  • Rare disease registries for the European Reference Networks (na voljo je 5.800.000 EUR, prijavite lahko projekte v vrednosti do 200.000 EUR) in
  • Stakeholder actions to implement the EU guidelines on prudent use of antimicrobials in human health (podprt bo en projekt v vrednosti 2.000.000 EUR).

Upravičeni prijavitelji: na razpis se lahko prijavijo zakonito ustanovljene organizacije, javni organi, organi javnega sektorja, zlasti raziskovalne in zdravstvene ustanove, univerze in visokošolske ustanove, iz držav upravičenk v okviru programa. Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glejte razpisno dokumentacijo.

Trajanje projektov: do 36 mesecev.

Rok za prijavo: 10. september 2019.

Razpisna dokumentacija