MIZŠ je pripravil anketo o stališčih/percepciji deležnikov o pomembnosti razvojnih ukrepov MIZŠ v okviru evropske kohezijske politike 2021-2027.

Začenjajo se namreč že priprave na naslednje programsko obdobje. Anketa je prvi korak MIZŠ v procesu posvetovanja z deležniki, ki ste in boste še naprej pomemben partner ministrstva. Skupaj z vami želijo definicirati tiste razvojne ukrepe, ki lahko preko sredstev evropske kohezijske politike, najbolje, najbolj uspešno in učinkovito odgovorijo na razvojne izzive v okviru pristojnosti in delovnega področja ministrstva v obdobju 2021-2027.

Vljudno vas vabijo k izpolnitvi ankete, ki je anonimna in se zaključi 30. junija 2019. Anketa je dosegljiva tukaj.