Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupov raziskovalne opreme v letu 2020 (Paket 18). Sofinancirajo se nakupi raziskovalne opreme, katere informativna predračunska nabavna vrednost prijavljene raziskovalne opreme znaša najmanj 50.000 EUR za naravoslovje, najmanj 20.000 EUR za tehniko, biotehniko in medicino ter najmanj 15.000 EUR za humanistiko in družboslovje.

Upravičeni prijavitelji: Na razpis se lahko prijavijo javni raziskovalni zavodi, univerze in drugi javni zavodi, ki na podlagi koncesije izvajajo javno službo na področju raziskovalne dejavnosti v obliki raziskovalnih programov oziroma infrastrukturnih programov. Glede drugih pogojev glejte razpisno dokumentacijo.

Rok za prijavo: 18. 7. 2019 do 14. ure.

Razpisna dokumentacija