Ministrstvo za zdravje je v javno obravnavo predložilo Uredbo o izvajanju uredbe (EU) o kliničnem preskušanju zdravil za uporabo v humani medicini.

Pripombe in predloge je potrebno podati na naslednji način:

  • v samem besedilu dodati nove besedilo ali pripombe in natančno označiti, katero besedilo se spremminja ter pri tem ne brisati prvotnega besedila + obrazložitev (obvezno).

Svoje predloge sprememb in dopolnitev lahko posredujete na katja.potocnik@sis-egiz.eu do 5. 7. 2019, nakar bo SRIP pripravil enoten tekst s pripombami vseh partnerjev. V kolikor boste spremembe in dopolnitve oddajali samostojno, jih lahko posredujete do vključno 10. 7. 2019, in sicer:

  • po elektronski pošti na naslov gp.mz@gov.si, s sklicem na št. 0070-47/2019 oziroma
  • po pošti na naslov: Ministrstvo za zdravje, Javna razprava – Osnutek Uredbe o izvajanju uredbe (EU) o kliničnem preskušanju zdravil za uporabo v humani medicini, Štefanova 5, 1000 Ljubljana.

Predlog Uredbe