V okviru prednostne naloge »družbeni izzivi« programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 je bilo 26. junija objavljenih šest razpisov za sofinanciranje razvojnih in raziskovalnih projektov s področja zdravstva:

Upravičeni prijavitelji: 

Do finančnih sredstev v okviru programa Obzorje 2020 so upravičeni: (a) vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije; (b) vsaka mednarodna evropska interesna organizacija; (c) vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu. Specifični pogoji sodelovanja za ta razpis so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Rok prijave: 26. 9. 2019.