V okviru prednostne naloge »družbeni izzivi – zdravje, demografske spremembe in blaginja prebivalstva« programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 sta bila 9. julija objavljena dva javna razpisa za sofinanciranje projektov na področju digitalne preobrazbe v zdravstvu in zdravstveni oskrbi:

Upravičeni prijavitelji: Do finančnih sredstev v okviru programa Obzorje 2020 so upravičeni: (a) vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije; (b) vsaka mednarodna evropska interesna organizacija; (c) vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu. Specifični pogoji sodelovanja za ta razpis so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Rok prijave: 13. november 2019.

Podrobnejše informacije