V okviru prednostne naloge »družbeni izzivi – zdravje, demografske spremembe in blaginja prebivalstva« programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 je bilo 4. Julija objavljenih 24 javnih razpisov za sofinanciranje projektov na področju zagotavljanja boljšega zdravstvenega varstva, ekonomske rasti in trajnostnih zdravstvenih sistemov:

Opomba: roki prijave se razlikujejo, v stranskem stolpcu naveden rok prijave se nanaša na zaprtje zadnje od navedenih razpisov.

Upravičeni prijavitelji

Do finančnih sredstev v okviru programa Obzorje 2020 so upravičeni: (a) vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije; (b) vsaka mednarodna evropska interesna organizacija; (c) vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu. Specifični pogoji sodelovanja za ta razpis so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

Podrobnejše informacije