ERC Začetne donacije za mlade raziskovalce za leto 2020

 • Upravičeni prijavitelji: Do financiračnih sredstev v okviru programa Obzorje 2020 so upravičeni: (a) vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije; (b) vsaka mednarodna evropska interesna organizacija; (c) vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu. Specifični pogoji sodelovanja so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
 • Vrednost razpisa: 677.000.000 EUR.
 • Rok prijave: 16. oktober 2019.

Obzorje 2020: ERC subvencije za sinergije za leto 2020

 • ERC subvencije za sinergije so namenjene podpori 2-4 odličnih raziskovalcev z njihovimi skupinami, da združijo svoja komplementarna znanja in vire na nov način tako, da skupaj rešijo zahteven raziskovalni problem. Cilj je odkrivanje novih znanj na presečišču znanstvenih ved ter uporaba novih metod in tehnik pri raziskovalnem delu.
 • Upravičeni prijavitelji: Do financiračnih sredstev v okviru programa Obzorje 2020 so upravičeni: (a) vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije; (b) vsaka mednarodna evropska interesna organizacija; (c) vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu. Specifični pogoji sodelovanja so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
 • Vrednost razpisa: 350.000.000 EUR.
 • Rok prijave: 5. november 2019.

Razpisna dokumentacija

Razpis za sofinanciranje ukrepov, povezanih z razvojem raziskovalnih infrastruktur svetovnega formata – design studies

 • Upravičeni prijavitelji: Do financiračnih sredstev v okviru programa Obzorje 2020 so upravičeni: (a) vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije; (b) vsaka mednarodna evropska interesna organizacija; (c) vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu. Specifični pogoji sodelovanja so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
 • Rok prijave: 12. november 2019.

Razpisna dokumentacija

Razpisi v okviru delovnega programa “Širjenje odličnosti in širitev sodelovanja” za leto 2020

 • V okviru delovnega programa “Širjenje odličnosti in širitev sodelovanja” programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 sta bila objavljena dva nova razpisa za leto 2020: Twinning in ERA Chairs. Ta delovni program vsebuje posebne ukrepe za širitev znanstvene odličnosti in širšo udeležbo partnerjev iz držav, katerih kazalec znanstvene odličnosti je pod 70 % povprečja EU27, v okvirnih programih EU za raziskave in inovacije.
 • Upravičeni prijavitelji: Do financiračnih sredstev v okviru programa Obzorje 2020 so upravičeni: (a) vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije; (b) vsaka mednarodna evropska interesna organizacija; (c) vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu. Specifični pogoji sodelovanja so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
 • Vrednost razpisa: 119.000.000 EUR.
 • Rok prijave: 14. november 2019.

Razpisna dokumentacija

Razpis CERIC-ERIC za dostop do integriranih multidiscipliniranih infrastruktur na področju materialov in nanotehnologije

 • Razpis ponuja preko 50 komplementarnih mehanizmov in dostop do dveh podpornih laboratorijev, omogoča pridobitev podpore za mobilnost ter prispevek k objavam v odprtem dostopu. K razpisu je dodanih tudi nekaj novih mehanizmov podpore (seznam).
 • Rok prijave: 2. september 2019 do 17. ure (t.i. pred-evalvacija, ki omogoča izboljšave predloga prijave) in 30. 9. 2019 do 17. ure (priporočena prijava za prijavitelje, ki uporabljajo vse z razpisom CERIC-ERIC zahtevane tehnike).

Razpisna dokumentacija