SPS je v sodelovanju s SID banko pripravil nove osvežene razpise semenskega kapitala. Poleg finančne podpore podjetij je namen razpisov tudi povečanje angažiranja zasebnih investitorjev na področju vlaganja v zgodnje razvojne faze perspektivnih in inovativnih mladih podjetij.

Cilj JR: 

  • lastniško financiranje inovativnih zagonskih podjetij s potencialom hitre globalne rasti,
  • spodbujanje vlaganja zasebnih investitorjev (poslovni angeli, družbe tveganega kapitala…) v semensko fazo razvoja podjetja (Sklad pogojuje naložbo semenskega kapitala z obveznim so-investiranjem zasebnega investitorja).

Višina investicije za posamezno podjetje iz ciljne skupine SI-SK je od 100.000 EUR do 600.000 EUR, kadar s Skladom so-investirajo poslovni angeli, podjetja v lasti zasebnih angelov ali skladi semenskega/tveganega/zasebnega kapitala ter od 200.000 EUR do 600.000 EUR kadar s Skladom so-investirajo korporacije.

Višina sredstev, ki jih lahko pridobi posamezno podjetje je odvisna od višine zasebne investicije. Sklad vstopa v lastništvo vlagatelja po principu pari passu, kjer Sklad in neodvisni zasebni investitor(ji) zagotovita vsak po 50 % investicije, ob tem, da maksimalni lastniški delež Sklada ne sme presegati 24,9 %. Najvišji možen skupen lastniški delež Sklada in zasebnega investitorja(jev) lahko znaša 49,8 %.

Razpisna dokumentacija je na voljo tukaj.