Spremembe pri javnem pozivu Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah se nanašajo na 10. točko Javnega poziva, in sicer Minimalna višina subvencije po novem znaša 300,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 5.000,00 EUR. Prav tako se lahko stroški uveljavljajo za dva udeleženca in sicer za lastnika ali zakonitega zastopnika ali zaposlenega v podjetju.

Spremembe pri javnem pozivu Vavčer za udeležbo na mednarodnih forumih se nanašajo na 10. točko Javnega poziva, in sicer Minimalna višina subvencije po novem znaša 300,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 3.000,00 EUR.

Hkrati pa SPS začasno zapira dva vavčerska javna poziva, ki se nanašata na digitalizacije, in sicer Vavčer za digitalne kompetence in Vavčer za digitalni marketing. Oba javna poziva sta bila zaprta zgolj začasno.