Ministrstvo za zdravje je v javno razpravo posredovalo predlog o spremembi Pravilnika o izvajanju državnih presejalnih programov za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb in raka. Komentarje in predloge sprejemajo do 13. oktobra 2019 preko portala e-demokracija.

SRIP Zdravje – medicina poziva svoje člane k posredovanju svojih predlogov na e-mail katja.potocnik@sis-egiz.eu, v kolikor samostojno pripomb ne nameravajo posredovati. Vse dopolnitve in komentarji bodo združeni v enoten dokument in nato do roka posredovan Ministrstvu za zdravje. Vaše pripombe pričakujemo do 10. 10. 2019.