Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo namerava letos objaviti 18 novih javnih razpisov v skupni vrednosti 51,9 milijona evrov. Prvih deset bodo po načrtih objavili do konca marca.

Do konca marca nameravajo objaviti deset razpisov v skupni vrednosti 26,4 milijona evrov, kar je 50,8 % vrednosti vseh novih javnih razpisov. Do konca leta bodo nato objavili še preostale razpise v skupni vrednosti 25,5 milijona evrov.

Prvi razpis so že objavili januarja in sicer za sofinanciranje začetnih investicij v (ne)opredmetena osnovna sredstva na pokolpskem območju. Njegova vrednost je 410.000 EUR.

Preostali razpisi se med drugim nanašajo na spodbude za problemska območja z visoko brezposelnostjo, integralne turistične produkte, spodbude uvajanja okoljskih znakov za turistične nastanitve, spodbude za zagon podjetij, planinske koče, mlade raziskovalce in krepitev blagovnih znamk.

Seznam napovedanih razpisov si lahko ogledate tukaj.