Predmet produkta je semenski kapital so-investiranje z zasebnimi investitorji za hitro rastoča inovativna podjetja v njihovih začetnih fazah razvoja.

Namen produkta je zagotavljanje lastniškega financiranja za inovativna podjetja v semenski fazi, fazi oblikovanja in začetni fazi razvoja oz. zagona podjetja, ki težko dostopajo do financiranja preko komercialnih bank oz. drugih klasičnih oblik financiranja ter so v nekaterih primerih nizko kapitalizirana. S tem Sklad pripomore k hitrejšemu uvajanju novih tehnoloških dosežkov, izumov in patentov v ekonomsko izkoriščanje (instrument povezovanja znanstvenih institutov, mladih raziskovalcev, univerz, izumiteljev s podjetniško prakso). Razpis je namenjen nadaljevanju finančne podpore Sklada po življenjski krivulji podjetja – druga razvojna faza namenjena širitvi in rasti na trgu in nadaljevanje financiranja razvojnih aktivnosti.

Cilj javnega razpisa je lastniško financiranje inovativnih zagonskih podjetij s potencialom hitre globalne rasti; – spodbujanje vlaganja zasebnih investitorjev (poslovni angeli, družbe tveganega kapitala…) v semensko fazo razvoja podjetja (Sklad pogojuje naložbo semenskega kapitala z obveznim so-investiranjem zasebnega investitorja)

Upravičeni stroški so vsi stroški, ki so namenjeni poslovanju in razvoju podjetja in uspešnemu prenosu razvojnih idej podjetnih posameznikov in skupin v tržno uspešne podjeme. Sklad si pridružuje pravico, da pozove vlagatelja na dodatno obrazložitev in dokazila o posameznem strošku.

Rok za predložitev vlog na Sklad v letu 2019 in 2020 so: 31.8.2019, 30.9.2019, 31.12.2019, 31.3.2020, 30.6.2020, 30.9.2020 in 31.12.2020.

Razpis bo odprt do porabe predvidenih sredstev oz. do 31.12.2020. V primeru, da bodo vsa za do 31.12.2020 predvidena sredstva predčasno porabljena bo Sklad objavil podaljšanje tega razpisa z novim predvidenim zneskom sredstev v Uradnem listu Republike Slovenije.

Razpisna dokumentacija