Nacionalni inštitut za biologijo namerava na mestu sedanjega objekta Nacionalnega inštituta za biologijo zgraditi nov objekt oziroma novo raziskovalno infrastrukturo. Za projekt vzpostavitve Biotehnološkega stičišča Nacionalnega inštituta za biologijo (BTS-NIB), vrednega 20,8 milijona evrov, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 16 milijonov evrov.

Gre za izgradnjo nove raziskovalne infrastrukture visoke kakovosti, ki bo omogočala namestitev raziskovalne opreme in posledično izkoriščanje razvojnih možnosti v domačem in mednarodnem okolju, nudila pa bo tudi podporo gospodarstvu. S projektom bodo zagotovljeni infrastrukturni pogoji za izkoriščanje zaznanih priložnosti povečanja obsega dela in sodelovanja s poslovnim sektorjem, na področjih medicinske biotehnologije, farmacevtske industrije, prehrambene industrije, okoljske biotehnologije, inovativnih interdisciplinarnih biotehnoloških podjetij. Zagotovljeni pa bodo tudi primerni infrastrukturni pogoji za obstoječe delovanje in za nadaljnji razvoj Nacionalnega inštituta za biologijo.

Zagotovljeni delovni pogoji bodo omogočili:

  • krepitev znanstvene odličnosti na mednarodnem nivoju,
  • tesnejše povezovanje z gospodarskim sektorjem,
  • širjenje univerzitetnega in poslovnega izobraževanja na doktorskem in podoktorskem nivoju in funkcionalnih usposabljanj za potrebe gospodarstva,
  • vzpostavitev inovativnega okolja, ki bo privlačilo tako raziskovalce iz tujine kot tudi, oziroma še posebno, mlajše slovenske znanstvenike,
  • okrepitev sodelovanja z drugimi relevantnimi deležniki,
  • infrastrukturno nadgradnjo,
  • z najsodobnejšimi vsebinskimi in tehnološkimi znanji pa bo tudi podpora ministrstvom na njihovih delovnih področjih.

Projekt bo predvidoma zaključen v letu 2023.

Vir informacije