Prijavi svojo inovacijo ali idejo. Predstavi idejo v 3 minutah pred strokovno komisijo, predstavniki gospodarstva ter akademskega sveta. Pomagali ti bodo pri uspešnem vstopu na trg.

Iščemo najboljšo inovacijo Univerze v Ljubljani v letu 2020! Rektorjeva nagrada je tradicionalno tekmovanje, ki vzpodbuja vstop inovacij na trg. Letos je razdeljen v dve kategoriji, kategorijo študentov in kategorijo raziskovalcev, redno zaposlenih na Univerzi v Ljubljani.

K prijavam vabijo vse, ki imate tehnološke ali netehnološke inovacije in inovativne podjetniške ideje.

Zakaj se prijaviti? 

 • NAGRADNI SKLAD 12.000 EUR (6.000 EUR za posamezno kategorijo). Kot omenjeno, sta letos dve tekmovalni kategoriji; študenti in raziskovalci. Rektor Univerze v Ljubljani prof. dr. Igor Papič bo zmagovalcu kategorije podelil nagrado 3.000 EUR, drugemu 2.000 EUR in tretjemu 1.000 EUR.
 • DELAVNICE oblikovanja poslovne ideje, zaščite intelektualne lastnine ter nastopanja in predstavitve vaše ideje pred komisijo (pitching).
 • OCENA komercialnega potenciala ideje.
 • Najboljši boste imeli možnost vstopiti v program LUI, kjer bo zagotovljena tudi pomoč pri pridobitvi finančnih virov ter dostop do investitorjev in gospodarstvenikov.

Rok za prijavo: najkasneje do 19. aprila 2020 do 23.59 ure. Svoje inovacije prijavite preko spletnega obrazca.

Pogoji sodelovanja: na natečaj lahko prijavite inovacije, za katere:

 • Prijavitelji nimajo do dneva prijave na natečaj izdanega nobenega računa za prodajo produktov, storitev ali intelektualne lastnine ali sklepa o pridobitvi nepovratnih sredstev s širšega področja delovanja ideje (o skladnosti področja odloči komisija, ki jo imenuje rektor).
 • Prijavitelji do vključno19. aprila 2020 niso bili člani podjetniških timov, vključenih v subjektu podpornega okolja (podjetniški in univerzitetni inkubatorji, tehnološki parki).
 • Pogoj v kategoriji raziskovalcev, redno zaposlenih na Univerzi v Ljubljani, je, da je predstavljena inovacija v lasti Univerze v Ljubljani oz. v vsaj 50 % (če sta solastnika dva) oz. v vsaj 30 % lasti (če je inovacija v solastništvu treh ali več organizacij).
 • Prijavitelji se s prijavo zavežejo, da bodo sodelovali v obveznem izobraževalnem delu programa tekmovanja.

Merila ocenjevanja:

 • jasnost opisa ideje,
 • inovativnost projekta,
 • tehnološka perspektivnost proizvoda/storitve, ki je predmet projekta,
 • raven tveganja glede na ocenjen tržni potencial,
 • velikost tržnega potenciala,
 • izpostavljenost konkurenci in konkurenčne prednosti,
 • kakovost ekonomike projekta,
 • kakovost načrtovane organizacije izvedbe projekta,
 • primernost ekipe za izvedbo projekta,
 • kakovost razmerij do Univerze v Ljubljani,
 • razvitost inovacije,
 • vpliv na izboljšanje kakovosti življenja,
 • družbena odgovornost projekta,
 • projekt ni v nasprotju z etiko in moralo,
 • in triminutna predstavitev ideje.

Rektorjevo nagrado za naj inovacijo Univerze v Ljubljani izvaja Ljubljanski univerzitetni inkubator v sodelovanju z Univerzo v Ljubljani.

Vprašanja? info@lui.uni-lj.si, 01 620 34 82