V okviru prednostne naloge »družbeni izzivi« programa za raziskave in inovacije Obzorje 2020 je javno-zasebno partnerstvo IMI objavilo pospešen razpis za zbiranje raziskovalnih predlogov na področju razvoja zdravil in diagnostičnih storitev za boj proti okužbam s koronavirusom COVID-19.

Upravičeni prijavitelji: Do finančnih sredstev v okviru programa Obzorje 2020 so upravičeni: (a) vsak pravni subjekt s sedežem v državi članici ali pridruženi državi ali ustanovljen v skladu s pravom Unije; (b) vsaka mednarodna evropska interesna organizacija; (c) vsak pravni subjekt s sedežem v tretji državi, ki je navedena v delovnem programu. Specifični pogoji sodelovanja za ta razpis so opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
Vrednost razpisa: 45.000.000 EUR
Rok prijave: 31. 3. 2020.