V okviru ukrepov za boj proti virusu COVID-19 se Evropska komisija skupaj s standardizacijskimi organi, industrijo in državami članicami trudi, da bi povečala razpoložljivost mask, rokavic, oblek in drugih medicinskih potrebščin, tudi v smeri povečanja proizvodnje obstoječih proizvajalcev, olajšanje uvoza in aktiviranje alternativnih načinov proizvodnje opreme.

Organizaciji CEN in CENELEC sta se, v sodelovanju z vsemi njihovimi člani nacionalnimi organi strinjali, da začasno omogočijo brezplačni dostop do številnih evropskih standardov za medicinske pripomočke in osebno zaščitno opremo.

Ta ukrep bo pomagal podjetjem, da bodo lažje začeli s proizvodnjo ustreznih izdelkov, hkrati pa bodo zagotavljali visoko stopnjo varnosti.

Več podrobnosti na spletni strani Slovenskega inštituta za standardizacijo (SIST).

Vir informacije