Na pobudo ožjega kroga gospodarstvenikov, direktorjev pomembnih podjetij in ustanov se je pričela preverjati zamisel o izdelavi slovenskega respiratorja. Groba ideja je, da podjetja in ustanove, ki delajo na medicinskem segmentu (Fakulteta za elektrotehniko UL, IJS, TPL, …) v sodelovanju z UKC Ljubljana, skupaj z ostalimi podjetji in ustanovami, ki imajo tovrstne kompetence in kapacitete, razvijejo poenostavljeni (MVP) respirator in ga dajo v uporabo. Trenutno dela na razvoju respiratorja več razvojnih skupin, nastajajo pa še nove iniciative. Ideja je, da razvojne skupine izdelajo prototip, temu pa sledi še vse, kar je potrebno za proizvodnjo.

Na poziv za sodelovanje v projektu, ki ga je Zbornica elektronske in elektroindustrije  poslala podjetjem s področij  elektronike, senzorike in aktuatorjev, pa posredno preko SRIP Tovarne prihodnosti tudi drugim podjetjem, se je do 24. 3. 2020 odzvalo nad 120 podjeti, ustanov in posameznikov. (glej seznam na spletni strani).

Od poziva pa do sedaj je koordinacijska skupina je vzpostavila pregledno organizacijsko shemo, po kateri se izvajajo vse aktivnosti. Vzpostavila se je vstopna kontaktna točka, preko katere  zbirajo interese za sodelovanje, vključno s kompetencami in kapacitetami zainteresiranih, ter jih sistematično uvrščajo v BAZO KOMPETENC IN KAPACITET. Ne dajejo pa informacij o konkretnih potrebah, niti o dejavnostih razvojnih skupin. Konkretne potrebe jim bodo sporočile razvojne skupine na osnovi podatkov iz BAZE KOMPETENC IN KAPACITET, oni pa jih bodo posredovali na konkretne naslove. S tem želijo zaščititi razvojne skupine  pred odvečno komunikacijo, s katero bi se dodatno obremenjevalo delo razvojnih skupin.

Podrobnejše informacije