Iz Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko obveščajo, da je Evropska komisija objavila razpis za nagrade RegioStars za leto 2020. Nagrade RegioStars so priznanje za najbolj originalne in inovativne projekte s področja regionalnega razvoja – dobre prakse, ki so navdih in vzgled drugim regijam.

Prijavijo se lahko projekti, ki so bili deležni sofinanciranja iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (vključno z Interregom), Kohezijskega sklada, Evropskega socialnega sklada, Interrega IPA-CBC ali Interreg ENI-CBC. Dobrodošli so tudi projekti, ki združujejo financiranje teh skladov z drugimi Evropskimi strukturnimi in investicijskimi skladi ali skladi na ravni EU, kot so Horizont 2020, Cosme ipd. Upravičeni so projekti iz programskih obdobij 2007–2013 in 2014–2020.

Nagrade REGIOSTARS se podelijo projektom v petih tematskih kategorijah (pametna, trajnostna in vključujoča rast, razvoj mest in tema leta). V letu 2020 so nagrade REGIOSTARS osredotočene na pet področij, ki so ključna za prihodnost regionalne politike EU:

  • Industrijska tranzicija za pametno Evropo
  • Krožno gospodarstvo za zeleno Evropo
  • Znanja in spretnosti ter izobraževanje za digitalno Evropo
  • Vključevanje državljanov za kohezivna evropska mesta
  • Tema leta: Krepitev vloge mladih v čezmejnem sodelovanju – 30 let programa Interreg

Več informacij ter dostop do razpisne dokumentacije najdete na www.eu-skladi.si. Prijave so odprte do 9. maja 2020.