CHAFEA – Izvajalska agencija za potrošnike, zdravje in hrano je 17. marca objavila drugi sklop javnih razpisov za sofinanciranje projektov v okviru Programa ukrepov na področju zdravja v letu 2020. Objavljeni so naslednji trije razpisi:

Upravičeni prijavitelji

Na razpis se lahko prijavijo zakonito ustanovljene organizacije, javni organi, organi javnega sektorja, zlasti raziskovalne in zdravstvene ustanove, univerze in visokošolske ustanove iz držav upravičenk v okviru programa ukrepov Evropske unije na področju zdravja. Glede drugih pogojev in partnerskih zahtev glej razpisno dokumentacijo.

Trajanje projektov: Do 36 mesecev.

Vrednost razpisa: 2.400.000,00 EUR.

Rok prijave: 10. 6. 2020.