Državni zbor je na seji dne 20.3.2020 sprejel Zakon o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov, ki bo predvidoma stopil v veljavo 29. marca 2020. Zakon vsebuje štiri ukrepe, in sicer:

  1. možnost delnega povračila nadomestila plače v primeru začasnega čakanja na delo,
  2. povračilo celotnega nadomestila plače v primeru individualno odrejene karantene,
  3. izravnava polnega delovnega časa,
  4. odlog plačila prispevkov za samozaposlene.

Ključni cilj je ohranitev delovnih mest zaradi razmer na trgu, ki so in bodo nastale kot posledica izbruha virusa SARS-CoV-2 – Covid-19 ter olajšati položaj delodajalcem, saj se posledice virusa že odražajo v celotnem slovenskem gospodarstvu. Zakon vsebuje tudi ukrep odloga plačila prispevkov za samozaposlene.

Pravico do povračila nadomestila plače bo delodajalec lahko uveljavljali z elektronsko vlogo na portalu za delodajalce na spletni strani ZRSZ. Več informacij bo na voljo na spletni strani: https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/izvajanje-zakona-o-interventnih-ukrepih-na-podrocju-plac-prispevkov

Zakon bo predvidoma 28. marca objavljen v Uradnem listu in bo stopil v veljavo 29. marca 2020. 

Podrobnejše informacije