V okviru Srednjeevropske pobude (SEP) je bil v odziv na krizo zaradi novega korona virusa 27. marca objavljen javni razpis za sofinanciranje manjših projektov v državah članicah SEP. Razpis je osredotočen na tri področja: (1) zdravstvene oskrba in telemedicine, (2) e-izobraževanje in učenje na daljavo ter (3) podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem. 

Upravičeni prijavitelji: Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe javnega in zasebnega prava iz držav članic SEP (Albanija, Belorusija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Hrvaška, Češka, Madžarska, Italija, Moldavija, Črna gora, Severna Makedonija, Poljska, Romunija, Srbija, Slovaška, Slovenija in Ukrajina. Posebna pozornost bo namenjena prijaviteljem iz držav, ki še niso vstopile v EU.

Vrednost razpisa: V okviru razpisa je na voljo 600.000,00 EUR. Prijavite lahko projekte v vrednosti do 40.000,00 EUR, sofinancira se do 100 % upravičenih stroškov.

Rok prijave: 9. 4. 2020

Vir informacije