Generalni direktorat Evropske komisije za regionalno in mestno politiko (GD REGIO) želi v okviru tega razpisa izbrati potencialne upravičence za izvajanje inovativnih ukrepov ali orodij, ki jih bo sofinancirala EU, za vključevanje državljank in državljanov v kohezijsko politiko.

Poseben cilj je podpreti projekte, ki državljanom/organizacijam civilne družbe zagotavljajo učinkovita sredstva za aktivno udeležbo pri oblikovanju in/ali izvajanju in/ali spremljanju kohezijske politike. Prednost bodo imeli predlogi projektov, ki so namenjeni:

  • razvoju novih orodij ali ukrepov zap odporo vključevanja državljank in državljanov v kohezijsko politiko in/ali
  • podpori nadgradnje obstoječih orodij ali dejavnosti za širše in intenzivnejše vključevanje državljank in državljanov v kohezijsko politiko.

Upravičeni prijavitelji: Predloge lahko predložijo neprofitne organizacije (zasebne ali javne) iz držav članic EU. Glede drugih pogojev glej razpisno dokumentacijo.

Vrednost razpisa: Skupni progračun, namenjen sofinanciranju projektov v okviru tega razpisa za zbiranje predlogov, je ocenjen na 250.000 EUR. Najvišji možni znesek nepovratnih sredstev je 25.000 EUR.

Trajanje projekta: Do 12 mesecev.

Rok prijave: 31. 5. 2020.

Vir informacije