Nova evropska platforma za deljenje podatkov, namenjena raziskovalcem. 

Evropska komisija je skupaj s partnerji vzpostavila evropsko podatkovno platformo za COVID-19, da bi omogočila hitro zbiranje in deljenje razpoložljivih raziskovalnih podatkov, kar bo močno pospešilo raziskave in odkritja. Platforma je del akcijskega načrta ERAvsCorona in bo kot konkreten ukrep za tesnejše sodelovanje v podporo raziskovalcem v Evropi in drugod po svetu v učinkovitejšem boju proti izbruhu koronavirusa.

Nova platforma ponuja odprto, zaupanja vredno in nadgradljivo evropsko in globalno okolje, v katerem lahko raziskovalci shranjujejo in delijo nabore podatkov, kot so sekvence DNK, strukture proteinov, podatke iz predkliničnih raziskav in kliničnih preskušanj ter epidemiološke podatke. Platforma je rezultat skupnih prizadevanj Evropske komisije, Evropskega inštituta za bioinformatiko pri Evropskem laboratoriju za molekularno biologijo (EMBL-EBI), infrastrukture Elixir in projekta COMPARE ter držav članic EU in drugih partnerjev.

EU je sprejela številne ukrepe za zajezitev pandemije. Komisija namenja več sto milijonov evrov ukrepom na področju raziskav in inovacij za razvoj cepiv, novih zdravljenj, diagnostičnih testov in medicinskih sistemov za preprečevanje širjenja koronavirusa.

Akcijski načrt ERAvsCorona
Ministri za raziskave in inovacije so podprli 10 prednostnih ukrepov akcijskega načrta ERAvsCorona. Akcijski načrt temelji na splošnih ciljih in orodjih evropskega raziskovalnega prostora (ERP) in zajema kratkoročne ukrepe, ki temeljijo na tesnem usklajevanju, sodelovanju, izmenjavi podatkov in skupnih prizadevanjih za financiranje med Komisijo in državami članicami. Osredotočen je na ključna načela evropskega raziskovalnega prostora, ki jih bodo zdaj uporabili za dosego njihovega največjega učinka, da bi pomagali raziskovalcem in državam članicam EU, da uspejo v boju proti pandemiji koronavirusa.

Več informacij tukaj.