Zaradi velike količine informacij, povezanih s COVID-19, vam posredujemo hiter pregled dosedanjih ukrepov Evropske komisije.

Glavnina pristojnosti za spopadanje s koronavirusom (javno zdravje, meje, fiskalna politika) je v pristojnosti držav. Evropska komisija nudi polno podporo, spodbuja usklajen pristop in rešitve ter vseskozi poziva k solidarnosti. Hkrati angažirajo vse instrumente, ki jih imajo skladno s pogodbami in pristojnostmi na voljo, da državam članicam pomagamo zajeziti širjenje virusa in ublažiti njegov vpliv na gospodarstvo. V ta namen je bilo na evropski ravni predloženih veliko konkretnih ukrepov.

Krovni dokument z usmeritvami je Evropska komisija predstavila 13. 03. 2020, nato pa je bil dopolnjen z dodatnimi odločitvami in konkretnimi predlogi – tudi v dialogu z državami članicami.

Namen ukrepov je :

 • zdravstvenim sistemom zagotoviti potrebne zaloge z ohranjanjem celovitosti EU notranjega trga ter proizvodnih in distribucijskih vrednostnih verig,
 • podpreti trg dela, tako da kriza ne bo nesorazmerno prizadela prihodkov ljudi in delovnih mest ter da se preprečijo njeni trajni učinki,
 • podpreti podjetja ter zagotoviti likvidnost finančnega sektorja, da bo lahko ta še naprej financiral gospodarstvo,
 • državam članicam omogočiti odločno in usklajeno ukrepanje z izkoriščanjem popolne prožnosti okvirov za državne pomoči in fiskalnega okvira (Pakta za stabilnost in rast).

Dosedanji ukrepi Evropske komisije na področju zdravstvenega varstva (npr. zaščitna oprema), zagotavljanja varnosti, skupnega javnega naročanja in raziskav
(Več podrobnosti na osrednji spletnih straneh odziva EU na koronavirus – javno zdravjekrizno upravljanje in solidarnostraziskave in inovacije)

 • Evropska komisija je na globalni konferenci za odziv na koronavirus evidentirala 7,4 milijarde evrov, ki so se jih donatorji z vsega sveta zavezali zagotoviti v okviru donatorske kampanje „globalni odziv na koronavirus“. Konferenca, na kateri je sodelovalo 60 voditeljev držav ali vlad, nevladnih organizacij in fundacij, je hkrati zaznamovala začetek svetovnega donatorskega maratona, ki bo trajal do konca maja (več).
 • 3,08 milijarde evrov preostalih sredstev iz letošnjega proračuna EU (instrument za podporo v izrednih razmerah) se prerazporedi za kritje potreb zdravstvenih sistemov držav članic (za ključno medicinsko opremo in zaloge, testiranje, skupna naročila oziroma glede na potrebe držav, od tega bo 380 milijonov evrov dodeljenih za prvo skupno strateško zalogo opreme v okviru  rescEU (več).
 • Prepoved enostranskega izvoza zaščitne opreme izven EU in konec izvoznih prepovedi znotraj EU, ki so jo uvedle nekatere članice (ukrep).
 • V tem kriznem času države, regije in mesta po vsej Evropski uniji pomagajo sodržavljanom EU in vsem, ki najbolj potrebujejo pomoč: z donacijami zaščitne opreme, medicinskimi ekipami, čezmejnim zdravljenjem pacientov in repatriacijo državljanov. To je najboljši primer evropske solidarnostiEvropska komisija v odziv na koronavirus na zahtevo usklajuje pomoč, denimo koordiniranje dostave osebne varovalne opreme ali organizacija evakuacijskih letov iz držav zunaj Evrope, ter sofinancira dostavo pomoči in prevoz medicinskih ekip med državami (več).
 • Delo z industrijo za povečano proizvodnjo zaščitne opreme; da bi pospešili proizvodnjo zaščitne opreme in osebno varovalno opremo, so evropski standardi za medicinsko opremo zdaj prosto dostopni (sicer jih je potrebo kupiti, saj oso zaščito intelektualne lastnine). Ta ukrep bo podjetjem iz EU in tretjih držav, ki so pripravljeni proizvajati te izdelke, pomagal hitreje zagnati proizvodnjo izdelkov in pošiljati izdelke na notranji trg, obenem pa bo zagotovil visoko stopnjo varnosti in zanesljivosti (več).
 • Smernice za proizvodnjo osebne zaščitne opremeproizvodnjo mil in razkužil za roke ter 3D-tiskanje opreme, potrebne za zajezitev izbruha koronavirusa.
 • Skupno javno naročilo in nabava medicinske zaščitne opreme v imenu 25 držav (več). 
 • Smernice za uporabo evropskega okvira za javno naročanje, ki predstavljajo vrsto prožnosti, od znatnega skrajšanja rokov do oddaje ponudb brez predhodne objave. Pojasnjujejo tudi, kako bi lahko ob pomanjkanja ključnih dobav javni kupci našli alternativne rešitve in sodelovali s trgom.
 • Harmonizacija standardov za opremo in naprave, namenjene zaščiti pacientov, delavcev v zdravstvenemu varstvu in državljanov na splošno (več).
 • Začasna opustitev carine in DDV na uvoz medicinskih pripomočkov in zaščitne opreme iz tretjih držav (več).
 • Krepitev financiranja raziskav, cepiva, zdravljenja in diagnostike za koronavirus (več); Evropska komisija je izbrala 18 projektov, ki na bi raziskali sam virus COVID-19 in možno zdravljenje, ki jih bo podprla s 48,5 milijoni evrov. Poleg tega je v tesnem sodelovanju z industrijo Komisija že zbrala 140 milijonov evrov javnih in zasebnih sredstev za podporo nujnih raziskav (več). Nemškemu podjetju CureVac je ponudila do 80 milijonov evrov finančne podpore za pomoč pri razvoju in proizvodnji cepiva proti koronavirusu v Evropi (več).
 • Evropska komisija je skupaj s partnerji vzpostavila evropsko podatkovno platformo za COVID-19, da bi omogočila hitro zbiranje in deljenje razpoložljivih raziskovalnih podatkov, kar bo močno pospešilo raziskave in odkritja. Platforma je del akcijskega načrta ERAvsCorona in bo kot konkreten ukrep za tesnejše sodelovanje v podporo raziskovalcem v Evropi in drugod po svetu v učinkovitejšem boju proti izbruhu koronavirusa (več).
 • Znanstveniki Evropske komisije so zasnovali nov kontrolni material, ki ga bodo laboratoriji po vsej EU lahko uporabljali za preverjanje pravilnega delovanja koronavirusnih testov. Na voljo je že 3000 vzorcev, kar omogoča, da se preveri do 60 milijonov laboratorijskih testov, zlasti z namenom preprečevanja negativnih rezultatov pri okuženih osebah. Vzorce je mogoče naročiti tukaj.
 • Smernice za ublažitev motenj pri izvajanju kliničnih preskušanj v EU tudi v času pandemije konornavirusa (več).
 • Na #EUvsVirus hekatonu, ki je potekal konec aprila,  je bilo izbranih 117 inovativnih rešitev za okrevanje po izbruhu koronavirusa. Zmagovalne rešitve hekatona, ki ga je vodil Evropski svet za inovacije v tesnem sodelovanju z državami članicami, spadajo v različna področja, kot so zdravstvo, delo in izobraževanje na daljavo, digitalne finance in drugo. Izbrane rešitve bodo vključene v posebno platformo, ki bo zagnana tukaj in bo nudila povezave med končnimi uporabniki, kot so bolnišnice, in omogočala dostop do vlagateljev in drugih možnosti financiranja v Uniji (več).
 • Mednarodno sodelovanje: Na podlagi dogovora med predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen in predsednikom vlade Lijem Keqiangom je 06. 04. 2020 v EU, natančneje v Rim, v Italiji prispela donacija zaščitne opreme s Kitajske. Letalo s Kitajske je v Italijo pripeljalo 2 milijona kirurških mask, 200 000 mask N95 in 50 000 kompletov za testiranje. Ko je bila neposredna donacija Kitajske dostavljena EU, je Evropski center za usklajevanje nujnega odziva koordiniral distribucijo Italiji (več).
 • Zaradi izbruha novega koronavirusa je v EU ponekod prišlo do pomanjkanja bistvenih medicinskih pripomočkov. Evropska komisija je zato pripravila protimonopolne smernice in izdala pismo o skladnosti s konkurenčno zakonodajo za tiste projekte sodelovanja med podjetji, katerih namen je preprečiti pomanjkanje bistvenih bolnišničnih zdravil (več).
 • Smernice za upravljanje z gospodinjskimi odpadki in za ravnanje z odpadki iz zdravstvenih ustanov, pri čemer je Evropska komisija pozornost posvetila tudi ukrepom za zaščito zaposlenih v podjetjih, ki se ukvarjajo z odpadki (več).
 • Komisija je v okviru evropskega načrta za odpravo ukrepov za zajezitev koronavirusa predstavila smernice glede metod za testiranje koronavirusa. Smernice so namenjene podpori državam članicam pri učinkoviti uporabi orodij za testiranje v okviru njihovih nacionalnih strategij in v različnih fazah pandemije, tudi pri postopni odpravi ukrepov za omejevanje izhoda (več).
 • Države članice in Evropski parlament so potrdili Komisijin predlog za enoletno odložitev začetka uporabe uredbe o medicinskih pripomočkih. Tako bodo lahko države članice, zdravstvene ustanove in gospodarski subjekti dali prednost boju s sedanjo pandemijo koronavirusa (več).