Po sprejetju Bele knjige o AI in Poročila Komisije o varnosti in odgovornosti za AI se Evropska komisija posvetuje z zainteresiranimi deležniki. Poleg javnega posvetovanja, ki se je začelo z objavo Bele knjige in poročila, spletni seminarji ponujajo zainteresiranim deležnikom možnost, da podajo svoje prispevke o posebnih vsebinskih temah, ki so do zdaj vzbudile veliko pozornosti v razpravah na različnih forumih.

Program je razdeljen na tri seminarje, od katerih vsak obravnava drugo temo. Zainteresirani udeleženci se lahko prijavijo na eno ali več sej.

Seje so interaktivne, zato je zaradi kakovostne izvedbe število mest omejeno na 20 udeležencev/sejo.

Rok za prijavo je 17. 05. 2020.

Registracija.