SID banka je s Coface PKZ in Zavarovalnico Triglav podpisala pozavarovalno pogodbo, ki zagotavlja dodatne kapacitete za odobravanje limitov za zavarovalno kritje, ki bodo omogočali slovenskim izvoznikom lažjo premostitev kriznih razmer.

SID banka je s tem namenom oblikovala državno zavarovalno shemo, ki se bo izvajala preko različnih zavarovalnic (Coface PKZ in Zavarovalnica Triglav) v obliki produkta Top Up. Gre za produkt, ki zavarovalnicam omogoča dodatne kapacitete za odobravanje limitov zavarovalnega kritja slovenskih izvoznikov za kupce iz držav EU in OECD. V primeru, da je bilo podjetju zavarovalno kritje znižano ali ukinjeno, bo sedaj omogočeno alternativno dodatno kritje ob pozavarovanju SID banke, veljavno pod določenimi pogoji. Shema je veljavna od 1.4.2020 do 31.12.2020.

Predsednik uprave SID banke, mag. Sibil Svilan je o novi zavarovalni shemi povedal: »Top Up shema, ki bo izvajana preko SID banke bo omogočala dodatne kapacitete za odobravanje limitov zavarovalnega kritja, ki so v tem času še posebej pomembni in nujni za nadaljnje poslovanje slovenskega izvoznega gospodarstva. Podjetja bodo s temi zavarovalnimi kritji, ki jih bodo lahko dobila neposredno preko različnih zavarovalnic, pridobila najvišjo varnost za poslovanje na izvoznih trgih EU in OECD, s čimer bo njihovo poslovanje tudi uspešnejše, lažje in hitrejše. Le s čimprejšnjo oživitvijo gospodarstva, ki v teh negotovih razmerah poleg likvidnostnega financiranja, potrebuje tudi državno zavarovalno kritje, lahko omogoči nove izvozne posle pa tudi ponovni trajnostni razvoj.«