Vodilni partner projekta ASAM, ki traja od  01. 01. 2020 do 31. 12. 2021, je postal član SIS – EGIZ, Center odličnosti za napredne materiale NAMASTE.

Glavni cilj je vzpostaviti skupno tehnološko platformo za dodajne tehnologije (3D tisk – AM), in s tem močno okrepiti konkurenčnost, raziskave in inovacije v Avstriji in Sloveniji.
Srednjeročni cilj je razviti makroregijo Slovenije, Avstrije, Severne Italije, Hrvaške v vodilno regijo za tehnologije AM v evropskem  prostoru.

Projekt ustvarja nekaj novega z vzpostavitvijo skupne baze znanja z nosilci znanja iz akademske in podjetniške sfere in bo omogočal razumevanje zmožnosti in prednosti  projektnih partnerjev. Z izgradnjo nove infrastrukture treh realnih laboratorijev kot tudi virtualnega čezmejnega laboratorija FabLab, bodo imeli možnosti učenja in testiranja novih tehnologij. Oblikovan bo skupen poslovni modela in vzpostavljeni storitvenih procesi.

 

Večna pot 113
1000 Ljubljana

01 4798 008

info@sis-egiz.eu