Vodilni partner projekta ASAM, ki traja od  01. 01. 2020 do 31. 12. 2021, je postal član SIS – EGIZ, Center odličnosti za napredne materiale NAMASTE.

Glavni cilj je vzpostaviti skupno tehnološko platformo za dodajne tehnologije (3D tisk – AM), in s tem močno okrepiti konkurenčnost, raziskave in inovacije v Avstriji in Sloveniji.
Srednjeročni cilj je razviti makroregijo Slovenije, Avstrije, Severne Italije, Hrvaške v vodilno regijo za tehnologije AM v evropskem  prostoru.

Projekt ustvarja nekaj novega z vzpostavitvijo skupne baze znanja z nosilci znanja iz akademske in podjetniške sfere in bo omogočal razumevanje zmožnosti in prednosti  projektnih partnerjev. Z izgradnjo nove infrastrukture treh realnih laboratorijev kot tudi virtualnega čezmejnega laboratorija FabLab, bodo imeli možnosti učenja in testiranja novih tehnologij. Oblikovan bo skupen poslovni modela in vzpostavljeni storitvenih procesi.